Texacoustic-Scholen

Geluid verplaatst zich door een ruimte met een gemiddelde snelheid van 340 m/s. In een ruimte zal geluid kaatsvlakken tegenkomen waardoor er geluidsabsorptie, reflecties en nagalm ontstaat. Iedere ruimte heeft hierdoor zijn eigen, unieke akoestische kenmerken. De mate van geluidsabsorptie, reflectie en nagalm bepalen of de akoestiek in een ruimte als vervelend of prettig wordt ervaren. Voor spraak willen we het liefst dat geluid snel uitsterft zodat er een goede verstaanbaarheid gecreëerd wordt. Bij klassieke muziek willen we echter dat het geluid lang naklinkt zodat het geluid mooi mengt en zorgt voor een optimale geluidsbeleving. Zo heeft iedere geluidsproductie zijn eigen karakteristiek die vraagt om een specifieke akoestische afstelling.

Voordat er in de praktijk naar de akoestiek van een ruimte wordt gekeken hebben deze ruimtes vaak al vaststaande, overwegend harde kaatsvlakken zoals vloeren, wanden en plafonds. Gordijnen en vloerbedekking zijn in dat geval een eerste stap om geluidsabsorptie toe te passen. Maar over het algemeen is de absorptie van lage tonen gering en de absorptie voor hoge tonen reeds voorhanden. Hierdoor ontstaat de behoefte aan meer absorptie voor lage frequenties en minder voor hoge frequenties. Om de akoestiek in een ruimte te perfectioneren biedt een multifunctionele toepassing als Texacoustic® de optimale oplossing voor al uw akoestiekvraagstukken.

Voor een compleet overzicht van de gerelateerde akoestische rapporten, klik hier